Tilbaketrekking:

Stillehavsøsters (Crassostrea Gigas) levert av Norwegian Shores trekkes fra markedet

Et parti stillehavsøsters (Crasssostrea Gigas) levert av Norwegian Shores trekkes tilbake fra markedet. Partiet er merket med: Høsteområde A2-Tjøme, Hui. Partiet er merket med produksjonsdato 24.01.18, 25.01.18 26.04.18 og 28.01.18. Muslingene trekkes tilbake pga. mistanke om innhold av norovirus etter at flere restauranter har mottatt melding om sykdom med symptomer som sammenfaller med norovirus.

Østers som ligger i en haug

 Foto: Mattilsynet

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produkt: Stillehavsøsters (Crassostrea Gigas)
  • Virksomheten som kaller tilbake: Norwegian Gigas AS
  • Distriburert via: Norwegian Shores
  • Høstet i område: A2-Tjøme, Hui
  • Siste forbruksdag: 11.02.18
  • Produksjonsdato: 24.01.18, 25.01.18, 26.01.18 og 28.01.18

Muslingene trekkes tilbake pga. mistanke om innhold av norovirus etter at to restauranter har mottatt melding om sykdom med symptomer som sammenfaller med norovirus fra kunder som har spist rå stillehavsøsters.

Varen er solgt til Laks og vilt, Domstein, Fiskecentralen og Lerøy Delico. Varene er spredt over store deler av landet.

Totalt er partiet på 5894 muslinger. Varen bør kastes, de varslede kundene har fått beskjed om å destruere varen.

Ved å spise rå stillehavsøsters fra dette partiet er det stor fare for å bli syk av norovirus

Kontaktperson

Norwegian Gigas AS: Thomas Skallebø tlf. 91 99 99 38

Mattilsynet: Heidi Kokkersvold tlf. 22 77 82 58 / 95 85 76 82