Tilbaketrekking:

Tilbaketrekking av «Special Gunpowder Green Tea" fra Kina

Grønn te av typen «Special Gunpowder Green Tea» trekkes fra markedet. Årsaken er funn av plantevernmiddelet antrakinon over grenseverdi i produktet. Funnet kan utgjøre en helsefare.

  • China green tea special gunpowder
  • China green tea special gunpowder

Tilbaketrekkingen gjelder følgende varer:

  • Produktnavn: «Special Gunpowder Green Tea»
  • Virksomheten som tilbakekaller varene: International Matsenter AS, Tromsø, og Norvina AS, Stavanger.
  • Grossist i EU: Asia Express Food NL, Nederland
  • Batch/lot nr.: ZJ410619043
  • Best før dato: 31.12.2024

Totalt 120 pakker grønn te fra Kina av typen «Special Gunpowder Green Tea» er solgt via to importører med egne butikker i Tromsø (International Matsenter) og Stavanger (Norvina).

Varepartiet ble importert og solgt i 2020, men produktet har lang holdbarhet og kan fortsatt finnes hjemme hos forbrukere.

Forbrukere som har kjøpt produktet bes om å kaste det, eller levere det tilbake der de har kjøpt det.

Det er funnet plantevernmiddelet antrakinon over grenseverdi i produktet. Antrakinon er klassifisert som kreftfremkallende 1B – H350 ifølge plantevernmiddelregelverket.

Kontaktinformasjon:

International Matsenter, Tromsø: Julio Albertsen, telefon 77 61 87 77
Norvina Stavanger: Hege Løyning Larsen, telefon 96 00 50 64