12 av 40 hadde for dårlig kontroll med halal-merket mat

Mattilsynet gjennomfører årlig flere tilsynskampanjer for å sjekke om maten er merket redelig. Ingen matvarer skal utgi seg for å være noe de ikke er, derfor er det skuffende at vi gjentatte ganger avdekker dårlig eller misvisende merket mat, sier seksjonssjef Randi Edvardsen i Mattilsynet.

Bilde av ordet "Halal food"

Illustrasjonsfoto Foto: Coloutbox.com

Resultatene

  • "Dårlig merking, sporbarhet og identifikasjon" - 8 virksomheter
  • "Feilaktig varebetegnelse" - 3 virksomheter
  • "Feil prinsipper for merking, presentasjon og reklame (villedende)" - 3 virksomheter
  • "Dårlige internkontroll (rutiner og praksis i virksomhetene)" - 3 virksomheter

Mattilsynet fører tilsyn med merking av matvarer. Tidligere i år så vi blant annet på ingrediensmerking, denne gangen har vi tatt for oss bruken av ordet halal i merkingen.

- Mattilsynet har sjekket at de som omsetter varer som de merker med halal, faktisk kan dokumentere at varene er kjøpt inn som dette. Vi har ikke vurdert det religiøse innholdet i begrepet, men kun forsøkt å avdekke useriøs og urettmessig bruk av ordet. Dette handler om at maten skal merkes redelig, vi har ingen mening om det religiøse aspektet ved en slik matproduksjon. Vi krever at så lenge som maten utgir seg for å være noe, for eksempel uten tilsatt sukker, økologisk, eller hjemmelaget, så skal det som er inne i pakka stemme med det som står utenpå emballasjen, sier Edvardsen.

Hva fant vi på tilsyn?

Mattilsynet har gjennomført tilsyn i 40 virksomheter som omsetter kjøttprodukter merket med ordet "halal" for å undersøke om bruken av ordet var troverdig.

Vi fant feil i 12 av de 40 bedriftene vi sjekket. Feilene varierte fra å merke ordinære norske kjøttvarer med "halal", til å mangle styring og kontroll med at det bare var varer innkjøpt som halal som faktisk ble solgt som halal.

- Vi er fornøyd med at flertallet av de vi sjekket hadde god kontroll på dette, men mener det er skuffende at 12 av 40 ikke har gode nok rutiner for hvordan forbrukere skal få korrekt opplysning om maten de kjøper, sier Edvardsen.

Krever bedring

I flere tilsynsprosjekter avdekker Mattilsynet feil og mangler ved merking av mat. Det er skuffende at virksomhetene ikke har nok kontroll på hvordan maten merkes og frambys. Ingen er tjent med villedende merking. Forbrukere blir lurt, og virksomhetene taper tillit. Jeg vil absolutt oppfordre alle som produserer og frambyr mat til å ta en grundig gjennomgang av egen praksis, og vi kommer til å følge opp med flere tilsynskampanjer for å sjekke merking av maten vår, sier Edvardsen.

Se Mattilsynet: Rapport fra tilsyn med bruk av ordet halal

Kontak:
Presse, tlf 46 91 29 10
Sentralbord, 22 40 00 00