Årsrapport mykotoksiner i mat 2008: Få funn av for mye muggsoppgifter

I 2008 ble det påvist to tilfeller av for høyt innhold av mykotoksiner (muggsoppgifter) i matvarer. Det viser Mattilsynets kartleggings- og overvåkingsprogram. Innhold av muggsoppgifter i matvarer bør være så lavt som mulig for å redusere skadelige helseeffekter.

Mattilsynet har undersøkt bearbeidete kornprodukter av hvete og kli, ris, barnemat, tørket frukt og epleprodukter for innhold av mykotoksinene deoxynivalenol (DON), nivalenol, zearalenon og aflatoksin.

Det ble påvist for høyt innhold av DON i et parti med norskprodusert hvetekli. Hveteklien var distribuert på markedet og partiet ble trukket tilbake. Det ble også påvist for høyt innhold av aflatoksiner i et parti med basmatiris fra India. Risen ble prøvetatt raskt etter import og kun tre forbrukerpakker av risen ble solgt før partiet ble trukket tilbake fra markedet. Mattilsynet gikk ut med advarsel til forbruker ved begge disse tilfellene (se lenke til saker om dette i høyre spalte).

Hva er mykotoksiner?

Mykotoksiner er giftstoffer som produseres av muggsopper. Giftstoffene dannes i organismen som et ledd i forsvar mot omgivelsene. Mykotoksiner kan for eksempel produseres av muggsopp som har infisert matvaren eller råvarer som inngår i en matvare. For å redusere skadelige helseeffekter hos mennesker, må inntaket av mykotoksiner begrenses. Det er derfor viktig at innhold av mykotoksiner i matvarer holdes lavt.

Overvåkings- og kartleggingsprogrammet for mykotoksiner i matvarer fortsetter i 2009 og 2010. Resultatene for treårsperioden vil bli vurdert samlet.

Veterinærinstituttet har laget prøvedesignet for Mattilsynet, analysert prøvene og skrevet rapporten for 2008.