Bra standard på cateringbedriftene i Oslo

Mattilsynet i Oslo har gjennomført tilsyn med 25 av hovedstadens cateringfirmaer. Standarden var gjennomgående god. Både renhold, temperaturer og kapasiteten på kjøkkenene var stort sett tilfredsstillende.

72 prosent av bedriftene hadde tilfredsstillende renhold, og 88 prosent hadde mer eller mindre godkjente kjøleforhold.

- Dette er ganske bra resultater, sier seksjonssjef Marit Kolle ved Mattilsynets distriktskontor for Oslo. Hun forteller at det bare var ett område som var bekymringsfullt i denne tilsynsaksjonen. Det var temperaturer ved og rutiner rundt transport ut til kundene. Spekemat og diverse andre retter plassert ut på et bord

Hele 24 prosent av virksomhetene hadde ikke tilfredsstillende forhold på dette området.

- Det er imidlertid en grunn til at dette punktet skilte seg negativt ut, forklarer Kolle.

- I det nye hygieneregelverket er kravet til temperatur ved transport av lett bedervelige matvarer endret, slik at kravet nå er maks +4 °C for varer som ikke er merket med annen oppbevaringsmåte. Tidligere var det tillatt med +7 °C ved lokal transport. Det innebærer at virksomhetene nå må forholdet seg til et noe strengere regelverk enn tidligere på dette området, sier Kolle, som understreker at det ikke er en unnskyldning for bedriftene, bare en forklaring.