Fortsatt trygt, sunt og viktig å spise fisk

Det er fremdeles trygt, sunt og viktig å spise fisk. Helsefordelene av å øke inntaket av fisk opp til to – tre middager i uken, oppveier risikoen ved å få i seg miljøgifter fra fisk. Det gjelder for alle aldersgrupper.

Ulike fiskeslag som ligger på is en fiskedisk

Helsefordelene av å øke inntaket av fisk opp til to – tre middager i uken, oppveier risikoen ved å få i seg miljøgifter fra fisk. Foto: Mattilsynet

Det viser en ny nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold gjort av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Vurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

- Rapporten er et omfattende og kunnskapsbasert vitenskapelig grunnlag for å øke dagens inntak av fisk opp til det som er anbefalt ukentlig inntak, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Tredje gang fisk vurderes

Det er godt dokumentert at fisk er bra for helsen. Samtidig kan fisk også kan inneholde forurensninger og andre uønskede stoffer. Derfor overvåker Mattilsynet innholdet av forurensende stoffer, veterinære legemidler og ulovlige stoffer i oppdrettsfisk og villfisk.

Det er imidlertid ikke nok å vite hva maten inneholder for å gi forbrukerne gode råd for at de kan ta informerte valg om mat.

- Vi må også ha vitenskapelig gjennomganger av de positive og negative sidene ved viktige matvarer, og vurderinger om det totalt sett er positivt å spise en matvare eller ikke. Det får vi fra blant annet VKM, sier Godal.

VKM vurderte nytte og risiko av fisk i norsk kosthold i 2006 og 2014. 2014-rapporten konkluderte med at det er godt dokumentert at fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom. Fisk bidrar også positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn.

Siden 2014 har det er kommet nye relevante data i tillegg til at tålegrenser for dioksiner og fluorholdige stoffer (PFAS) har blitt senket. Derfor ba Mattilsynet i 2019 VKM om en ny vurdering.

- Konkret har VKM sett på hvilke konsekvenser det vil ha hvis den norske befolkningen opprettholder dagens konsum av fisk, eller øker fiskeinntaket opp til det nivået som Helsedirektoratet anbefaler.

Dagens fiskeinntak er under anbefalt ukentlig inntak for store deler av befolkningen. Menn og kvinner spiser i gjennomsnitt henholdsvis 350 og 238 gram fisk i uka.

Helsedirektoratet anbefaler at voksne spiser 300 til 450 gram fisk per uke, som middag to til tre ganger ukentlig, og som pålegg. Minst 200 gram bør være fet fisk som laks, ørret, makrell og sild.

Fisk er viktig for helsen

VKMs beregninger viser at om vi spiser 150 gram i uken, det vil si mindre fisk enn dagens gjennomsnitt, vil det gi flere tilfeller av sykdom eller død i befolkningen.

Beregningene viser også at hvis vi øker fiskeinntaket, og spiser like mye fisk som er anbefalt, reduseres sannsynligheten for en rekke sykdommer som for eksempel hjerneslag, og det blir færre tilfeller av demens og Alzheimer.

- Samlet sett tyder resultatene fra VKM på at både kvinner og menn vil ha positiv helseeffekt av å spise mer fisk og helst øke inntaket opp mot de anbefalte 450 gram per uke, sier Godal.

Miljøgifter

Mat inneholder viktige næringsstoffer, men den kan også inneholde miljøgifter som dioksiner, dioksinlignende PCBer og PFAS. Eksponering for disse miljøgiftene kan føre til redusert sædkvalitet og at barn responderer dårligere på vaksiner.

I Norge og EU er inntaket av disse stoffene gjennom vanlig kosthold over tålegrensene. Fisk, kjøtt, melk og egg er eksempler på matvarer som er kilde til dioksiner og PFASer i kosten.

- VKMs gjennomgang viser til at selv om en reduksjon i inntaket av fisk sannsynligvis vil føre til en viss reduksjon i eksponeringen, er det trolig ikke tilstrekkelig for å få eksponeringen ned under tålegrensene. Konklusjonen om at nytten av å spise fisk oppveier risikoen står seg uansett, sier Godal.

Vil bruke rapporten i videre arbeid

- Denne vurderingen viser hvor viktig det er å se helhetlig på myndighetenes råd og advarsler. Vi skal gå grundig gjennom rapporten, men kan allerede nå si at den vil være et godt grunnlag for kommende gjennomgang av advarslene våre og i planlegging av fremtidige analyser av miljøgifter i fisk, avslutter Godal.

Les rapporten og mer om resultatene på Vitenskapskomiteen for mat og miljøs nettsider

Mediekontakt
Mattilsynets pressevakt på mobil 469 12 910 eller pressevakt@mattilsynet.no