Ikke helsefarlige nivåer av tungmetaller i villsopp fra Rana

Mo i Rana har gjennom mange år vært utsatt for utslipp av tungmetaller fra industrien. En undersøkelse fra Mattilsynet viser imidlertid at det ikke er helsefarlig å spise sopp fra området.

Sopprøver ble analysert i løpet av høsten 2005 og 2006. Innholdet av en rekke tungmetaller i sopp plukket i Rana, ble sammenlignet med sopp fra Nesna, dyrket sopp og villsopp kjøpt inn fra butikk.

Til tross for at det var noe høyere nivåer av krom og mangan i soppen fra Rana, er nivåene av tungmetaller såpass lave at de ikke representerer helsefare. I ettertid har bedrifter i Mo Industripark har fått skjerpede utslippskrav og det er installert renseanlegg ved flere av bedriftene for å redusere utslippene. Det er derfor ingen problemer knyttet til tungmetaller i forbindelse med inntak av villsopp fra Rana-området.

Undersøkelsen ble gjennomført etter initiativ fra Mattilsynets distriktskontor for Nord-Helgeland. Bakgrunnen for undersøkelsen var at Mo i Rana gjennom mange år har vært utsatt for utslipp av tungmetaller fra industrien i Mo Industripark, og det er av interesse for befolkningen i Rana å få vite hvordan dette påvirker næringsmidler som dyrkes og høstes i området.