Ingen funn av Salmonella i tørkede produkter

Det ble ikke funnet Salmonella i prøver av krydder, tørket bær, frukt- og nøtteblandinger, melkepulver og morsmelkerstatninger tatt ut i det norske markedet i 2020, viser Mattilsynets kontroll.

Blanding av nøtter og tørket frukt i to små serveringsboller av tre

Tørkede produkter kan være kilde til sykdomsutbrudd, fordi slike produkter ofte spises uten oppvarming. Foto: Colourbox.com

I alt ble det tatt 543 prøver og foretatt 1086 analyser av tørkede produkter. Prøvene ble tatt ut fra hele landet og i alle ledd i distribusjonskjeden fra importør og produsenter til butikk. Hver prøve ble analysert med to parallelle analyser av Salmonella. Alle prøvene var negative.

Mattilsynet gjennomførte også i 2019 et mindre overvåkingsprogram der det ble tatt ut 175 prøver fra tørka frukt og nøtter. Antall prøver er for lavt for å si noe om tilstanden for hele det norske markedet, men resultatene gir oss likevel et bilde av situasjonen.

Spises uten varmebehandling

Tørkede produkter kan være kilde til sykdomsutbrudd, fordi slike produkter ofte spises uten oppvarming. Bakterien kan overleve i lang tid i tørre matvarer som krydder og tørrmelk og er ujevnt fordelt. Salmonella-bakterien dør ved varmebehandling som for eksempel koking og steking.

God hygiene er viktig

Salmonella er en bakterie som kan gjøre oss syke og kjennetegnes ved symptomer som diaré, magesmerter, kvalme og feber. Den ansvarlige for produksjon av næringsmidler skal sikre at maten er trygg, ved å iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for at forurensing av Salmonella kan oppstå.

- Slike produkt produseres og handles over landegrenser, og gjerne med ingredienser fra flere kontinenter. Handel av varer gir komplekse utfordringer når noe går galt. I alle trinn i produksjonskjeden av spiseferdige næringsmidler, fra landbruket til produktet er ferdig pakket, er det derfor vesentlig å ha god hygiene og god fremstillingspraksis, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed i Mattilsynet.

Helsemyndighetene og matmyndighetene har etablert gode kommunikasjonssystemer over landegrenser for å varsle om funn eller jobbe sammen for å oppklare utbrudd.

Les sammendraget og se rapporten. (Mattilsynet.no)