Internkontrollen må forbedres på serveringssteder i Hedmark og Oppland

Tre virksomheter ble stengt, i to virksomheter ble deler av serveringsstedet stengt og ni virksomheter fikk omsetningsforbud. Det viser Mattilsynets inspeksjon av 325 serveringsssteder i Hedmark og Oppland.

Inspeksjonene, som ble gjennomført i perioden 15. mai til 15. oktober 2009, avdekket at nesten halvparten av virksomhetene har mangler i sitt system for internkontroll. Dette til tross for at Forskrift om internkontroll ble innført allerede i 1994.

- Virksomhetene må forbedre sine rutiner for å sikre tilstrekkelig styring med alle forhold som har betydning for matsikkerheten, som temperaturstyring, orden og renhold, sier førsteinspektør Gro Taraldsen ved Mattilsynet i Gudbrandsdal.

Serveringsvirksomhetene har store utfordringer med å sette av nødvendig tid og ressurser til arbeid med internkontrollsystem. Dette arbeidet er viktig fordi det er et verktøy som virksomheten har nytteverdi av gjennom etterlevelse av regelverket og dermed bedre mattrygghet.

- En av fire virksomheter har avvik på temperaturer i kjøle- og frysinnretninger, nedkjøling eller tining av næringsmidler. Ni virksomheter fikk forbud mot å omsette varer. Dette skyldtes blant annet for høye temperaturer over tid i lett bedervelige næringsmidler og i nedkjølt vare. I mange tilfeller ville et fungerende system for internkontroll fanget opp disse avvikene. Virksomhetenes kontroll med temperatur er dessverre en gjenganger hvor det ikke er god nok styring, sier Gro Taraldsen og fortsetter:

- Mattilsynet har gitt virksomhetene pålegg med tidsfrist for å rette opp feil og mangler, og dermed ivareta sitt ansvar for å produsere og framby helsemessig trygg mat. Mattilsynet følger opp virksomhetene for å kontrollere at de har utbedret forholdene.

Turisme og reiseliv

Hedemark og Oppland er ett område med mye turisme og reiseliv. Tilsynskampanjen hadde som mål å kontrollere hygienestatusen ved ett større antall av serveringsstedene under driftsforhold i sommermånedene. Mattilsynet prioriterte å kontrollere sesongåpne serveringsvirksomheter, gatekjøkken, hotellkjøkken, kafeer, restauranter og bensinstasjoner med produksjon.