Internkontrollen må skjerpes

Mattilsynets distriktskontor for Bergen og omland har hatt en tilsynskampanje på serveringssteder i byen. Det ble gjennomført uanmeldte tilsyn på 14 serveringssteder. To serveringssteder ble stengt og fem andre fikk karakteren mindre bra.

Mattilsynet har satt et hovedinntrykk på hvert sted etter skalaen: ”svært bra” – ”bra” – ”mindre bra” og ”dårlig”. Av de 14 stedene som ble besøkt, fikk to steder karakteren ”dårlig” og ble stengt på stedet. Fem steder fikk karakteren ”mindre bra”, seks steder fikk karakteren ”bra”, og ett sted fikk karakteren ”svært bra”.

Dårlig internkontroll

Fokus ved tilsynet var renhold og orden der mat tilberedes, håndvask og rutiner for hygiene, kontroll med temperatur ved kjølelagring, nedkjøling og varmholding av mat, samt internkontroll på disse områdene. – Vi ser at stedene som har fått mindre bra ikke har gode nok rutiner for internkontroll, sier seksjonssjef Hilde Berge ved Mattilsynet. At dette gjelder halvparten av stedene vi besøkte er for dårlig, sier Berge.

På de to stedene som fikk karakteren ”dårlig”, ble det fattet vedtak uten forhåndsvarsling om at de må holde stengt inntil de påpekte forholdene er kommet i orden. Stedene har nå åpnet opp igjen etter å ha utbedret manglene.

På de stedene som fikk karakteren ”mindre bra”, er det varslet vedtak, der de fleste er begrunnet i mangler ved renhold og orden, vedlikehold og internkontroll. Det er behov for tilsyn med disse stedene for å sikre at påpekte mangler blir utbedret. Dette kommer vi til å følge opp fremover, understreker Berge.

Helsemessig trygg mat

Med unntak av de to stedene som ble stengt konkluder Mattilsynet med at de besøkte stedene serverer helsemessig trygg mat.

Resultater – Tilsynskampanje på serveringssteder 7.oktober 2010

StedAdresseHovedinntrykkKommentar
Cacti (Galleri Bryggen)Øvregaten 12DårligVedtak om å stenge hele virksomheten p.g.a. mulig helsefare begrunnet
YrMarken 32Bra 
SelamNedre Korskirkealm. 5Mindre braVarsel om vedtak vedrørende vedlikehold av oppvaskbenk
Pergola mat og vinbarNedre Korskirkealm. 9 BSvært bra 
Marken GrillMarken 38Bra 
Taste of IndiaMarken 12Mindre braVarsel om vedtak vedrørende rutiner for nedkjøling og vedlikehold
Arti IndiskKong Oscarsgt. 8Bra 
Cafe Sze ChuanØvregaten 17Bra 
MS BrødProf. Hansteens gate 66DårligVedtak om stenging p.g.a. mulig helsefare begrunnet i dårlig renhold og orden, mangler ved lokaler og vedlikehold, samt manglende internkontroll
NirvanaØvregaten 43Bra 
Tertnes Kina RestaurantTertnesgrenda 2Mindre bravarsel om vedtak begrunnet i mangelfullt renhold
Da StefanoIndrearnavegen 166Mindre braVarsel om vedtak begrunnet i bygningsmessige forhold og mangelfull internkontroll
Pygmalion økokafeNedre Korskirkealm. 4Mindre braVarsel om vedtak vedrørende fare for kryssforurensning og størrelse på kjøkken i forhold til vareutvalg
Åsane GrillkjøkkenÅsane storsenterBra