Manglende rutiner på spisesteder i Bergen og Os

Mattilsynet har nylig hatt tilsynskampanje på spisesteder i Bergen og på Os. Halvparten av de inspiserte stedene hadde ikke gode nok rutiner ved behandling av mat.

Det ble gjennomført uanmeldte inspeksjoner på til sammen 28 spisesteder i Bergen sentrum og i Os kommune. Kun en av de besøkte virksomhetene fikk karakteren ”svært bra”, 12 fikk karakteren ”bra”, 11 fikk karakteren ”mindre bra” og fire av serveringsstedene fikk karakteren ”dårlig”. På to av stedene som fikk karakteren ”dårlig” ble matserveringen stengt umiddelbart. En virksomhet valgte selv å stanse matserveringen og en fikk hastevedtak om nedvask og rydding.

Ikke god nok kompetanse

Resultatet er dårligere sammenlignet med tilsvarende kampanje i november 2010. Denne gangen er det flere virksomheter som har fått karakterene ”mindre bra” og ”dårlig”.

– Dette er vi ikke fornøyd med sier Margrethe Wold, seniorinspektør ved Mattilsynets distriktskontor for Bergen og omland. Hun understreker at en del av feilene som oppdages skyldes for dårlig kompetanse blant dem som jobber med mat på serveringsplassene. - Dette er en utfordring, siden det ikke finnes formelle krav til kunnskap om hygiene og matsikkerhet hos personer som vil starte opp et spisested, sier Wold.

Oppfølging

Orden, renhold, håndvask, skadedyrskontroll, temperaturkontroll ved kjølelagring og varmholding var tema ved inspeksjonene.

De tre serveringsstedene som enten ble stengt eller fikk hastevedtak har etterkommet vedtakene og har fått tillatelse til å fortsette driften. Der det er aktuelt vil Mattilsynet følge opp virksomhetene med nødvendige vedtak.

Kontaktperson:
Margrethe Wold, seniorinspektør ved Mattilsynets distriktskontoret for Bergen og omland, tlf: 55 21 58 31.