Mattilsynet forventer renhold og orden på serveringsteder

24. april gjennomførte Mattilsynet uanmeldte inspeksjoner på 40 serveringssteder i Bergen. Ingen steder ble stengt, men nesten halvparten av stedene vil få oppfølging på grunn av avvik.

Disse forholdene ble undersøkt:

  • Renhold og orden
  • Temperaturkontroll (kjøl, varmholding og nedkjøling)
  • Lagring og håndtering av matvarer
  • Personlig hygiene (håndvask, personaltoalett, arbeidstøy mv)
  • Skadedyrkontroll

Stedene ble gitt karakter etter følgende skala:

  • Meget bra – ikke påvist brudd på regelverket
  • Bra – Påvist mindre vesentlige brudd
  • Mindre bra – Påviste brudd som må følges opp innen en gitt frist (varsel om vedtak)
  • Dårlig – Påvist vesentlige brudd, gitt hastevedtak

Resultat

Ingen av stedene ble stengt, og ingen fikk karakteren «dårlig». 7 serveringssteder fikk karakteren «meget bra», 18 fikk karakteren ”bra” og 15 fikk karakteren ”mindre bra

Kommentar til resultatene:

25 av 40 serveringssteder fikk karakteren «meget bra» eller «bra», og det vurderer Mattilsynet som et godt resultat. Likevel viser kampanjen at mange steder ikke har gode nok hygieniske rutiner. Hele 15 av 40 serveringssteder får pålegg fra Mattilsynet om å gjennomføre tiltak innen en gitt frist. Avvik som gikk igjen på mange av disse stedene gjaldt dårlig renhold og orden. Dette er forhold der Mattilsynet forventer at serveringsstedene har gode rutiner.

Kontaktinformasjon:

Margrethe Wold, seniorinspektør, Mattilsynet DK Bergen og omland, tlf. 55 21 58 31