Ni av 13 produkter til små barn hadde feil i merkingen

Mattilsynet har undersøkt merkingen av 13 produkter innen kategoriene snacks, tørket frukt og kjeks, som er spesielt rettet mot barn under tre år og som ikke er regulert i forskrift om barnemat. Ni av produktene hadde mindre feil i måten de var merket på. Ingen feil var av en slik art at de har kunnet medføre helsefare.

Mattilsynet har undersøkt utvalgte matvarer som er beregnet på barn under tre år. Foto: Colourbox.com

Mattilsynet har siden 2013 gjennomført årlige «merkesjekker». Mattilsynet gjennomfører de årlige merkesjekkene for å føre tilsyn med hvordan virksomhetene etterlever kravene til korrekt og redelig merking av matvarer. Tidligere merkesjekker viser at det fortsatt er behov for å øke kunnskapen om regelverket hos de ulike matprodusentene og importørene.

I merkesjekken 2020 valgte vi produkter som selges til forbrukere i det norske dagligvaremarkedet og fra helsekostbutikker. Ingen av produktene er produsert i Norge, men kommer fra EU/EØS.

Vi undersøkte følgende:

 • språk
 • betegnelse
 • ingrediensliste
 • mengdeangivelse
 • allergenmerking
 • nettoinnhold
 • holdbarhetsdato
 • vilkår for oppbevaring og/eller bruk
 • presentasjon av næringsdeklarasjon
 • god opplysningspraksis

Vi vurderte merkingen på totalt 13 produkter fra seks virksomheter. Fire av produktene var uten feil. Vi fant ingen feil på kravene til betegnelse, mengdeangivelse, nettoinnhold, holdbarhetsdato og vilkår for oppbevaring og bruk. Virksomhetene som hadde feil, følges opp videre av det lokale Mattilsynet.

Eksempler på feil:

 • Ingredienslisten - uoverensstemmelse mellom ingrediensene angitt på emballasjen og produktdatabladet.
 • Næringsdeklarasjon - ikke brukt riktig navn på næringsstoffene.
 • Betegnelsen - ikke skrevet på norsk. 
 • Allergenmerking - opplysning om «kan inneholde «et allergen»», når produktdatabladet opplyste at det kun var spor av allergenet i produktet.

Enkelte produkter var merket med aldersangivelse, en opplysning som bare kan benyttes for mat omfattet av forskrift om barnemat. Merking med aldersangivelse kan gi inntrykk av at produktene tilhører en bestemt produktkategori og skape forventninger hos forbrukerne om at de oppfyller de særskilte kravene til sammensetning som vi har for barnemat.

Mattilsynet vurderer at forbrukere i stor grad bruker aldersangivelse for å velge egnede produkter til barn i en gitt alder. Det kan gjelde både for ordinære næringsmidler og snacks/mellommåltider. Aldersangivelse og illustrasjoner kan eksempelvis føre til at vanlig mat framstår som særlig egnet til de minste barna. Dette kan oppleves villedende og forvirrende for småbarnsforeldre.

- Korrekt merking har betydning for forbrukerne. Hvis merkingen er mangelfull eller feil, har forbrukerne ikke mulighet til å ta gode valg. Virksomhetene har ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Vi oppfordrer bransjen til å gjøre en innsats for å øke kunnskapsnivået hos aktørene i næringen, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Les sammendrag og rapporten på Mattilsynet.no