Slik fører Mattilsynet smilefjestilsyn på serveringssteder

Hva sjekker Mattilsynet når de er på smilefjestilsyn?

En inspektør skriver på en notatblokk.

På matportalen.no/smilefjes kan du se smilefjeset til alle serveringssteder som omfattes av ordningen. Her kan du også se alle punktene som Mattilsynet har sjekket. Foto: iStockphoto/RedInk

Dette skjer på tilsyn

Når Mattilsynet kommer på smilefjestilsyn, er det fire områder innen matlovgivningen som kontrolleres av inspektøren:

  • Ledelse og rutiner
  • Lokaler og utstyr
  • Mathåndtering og tilberedning
  • Sporbarhet og merking.

Under disse områdene finnes det faste kravpunkter. Mattilsynet gjennomgår mange av disse kravpunktene ved hvert tilsyn.

Tilsynsresultat

Når tilsynet er avsluttet, får virksomheten et smilefjessymbol: Smilefjes, strekmunn eller sur munn. Den dårligste karakteren på de punktene som Mattilsynet har sjekket, bestemmer smilet.

Tilsynsresultatet skal henges opp godt synlig for deg som vurderer å spise der. Resultatene fra smilefjestilsynet publiseres også på matportalen.no/smilefjes.

Hvordan følger vi opp feil?

Hvis et serveringssted får strekmunn eller sur munn, må det som er feil rettes opp. Når det er gjort, får Mattilsynet melding. Deretter gjør vi en ny vurdering på det vi fant under forrige tilsyn.

Mattilsynet må følge opp saken innen ti virkedager. Hvis feilen er rettet, blir smilefjessymbolet endret til et smil.