Slik fører Mattilsynet smilefjestilsyn på serveringssteder

Hva sjekker vi når vi er på smilefjestilsyn?

Smilefjesplakat på et kafévindu, med mann og kvinne ved et kafébord.

Smilefjesplakat på et kafévindu. Foto: iStockphoto / Mattilsynet

Dette skjer på tilsynet

Når vi kommer på smilefjestilsyn, er det fire områder innen matlovgivningen som kontrolleres av inspektøren:

  • Ledelse og rutiner
  • Lokaler og utstyr
  • Mathåndtering og tilberedning
  • Sporbarhet og merking

Under disse områdene finnes det 25 punkter. Hvilke punkter vi legger vekt på under tilsynet varierer, men vi vurderer alltid grunnleggende forhold som renhold, hygiene og at maten oppbevares ved riktig temperatur.

De punktene vi ikke har gitt noen karakter ved det aktuelle tilsynet vil stå som «ikke vurdert» på resultatet.

Tilsynsresultatet

Når tilsynet er avsluttet, får virksomheten et smilefjessymbol: Smilefjes, strekmunn eller sur munn. Den dårligste karakteren på de punktene som Mattilsynet har sjekket, bestemmer smilet.

Tilsynsresultatet skal henges opp godt synlig for deg som vurderer å spise der. Resultatene fra smilefjestilsynet publiseres også på matportalen.no/smilefjes.

Hvordan følger vi opp feil?

Hvis et serveringssted får strekmunn eller sur munn, må det som er feil rettes opp. Når det er gjort, får Mattilsynet melding. Deretter gjør vi en ny vurdering på det vi fant under forrige tilsyn.

Mattilsynet må følge opp saken innen ti virkedager. Hvis feilen er rettet, blir smilefjessymbolet endret til et smil.