Tilsyn med tilsetningsstoffer avdekket flere feil

Mattilsynet har kontrollert salg og bruk av tilsetningsstoffer i mat som oljer, sauser, supper og pålegg. Kontrollen avdekket flere feil i bruk av mengde, dokumentasjon og merking.

 Foto: Colourbox.com

Tilsetningsstoffer:

  • Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge. De mest vanlige er konserveringsmidler, antioksidanter, konsistensmidler, søtstoffer og fargestoffer.
  • Tilsetningsstoffer skal være helsemessig forsvarlig å bruke og de skal oppfylle et teknologisk behov.
  • Tilsetningsstoffer som brukes i samsvar med regelverket er trygge.

Mattilsynet førte tilsyn hos 17 leverandører av tilsetningsstoffer til næringsmiddelindustrien i 2017, og i 2018 ble 36 næringsmiddelprodusenter som produserer fett og oljer, krydder, supper, sauser og påleggssalater kontrollert.

- Både hos de som selger tilsetningsstoffer og hos produsentene fant vi flest avvik rundt kjennskap til regelverket for tilsetningsstoffer, manglende dokumentasjon på at tilsetningsstoffene har næringsmiddelkvalitet og merking på produktene. Hos produsentene så vi også at det var manglende kontroll med mengden tilsetningsstoffer som ble brukt. Det ble funnet produkter som ikke overholdt gjeldende grenseverdier for tilsetningsstoffer. Vi fant ingen bruk av ulovlige tilsetningsstoffer i dette prosjektet. Det er lite trolig at avvikene har representert helsefare for forbrukere, men det er viktig at all mat med tilsetningsstoffer overholder gjeldene grenseverdier for å sikre at maten er trygg for alle, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet.

Mange feil og mangler ved merking

Tilsetningsstoffene skal merkes med riktig næringsmiddelkategori og spesifikt navn eller E-nr. I kontrollen fant Mattilsynet blant annet feil på navnsetting og nummer. Ved bruk av f.eks. ordet karamell istedenfor ammoniert sulfitert karamell (E150d) vil stoffet se mer naturlig ut enn hva korrekt navn tilsier. For forbrukeren vil tilsetningsstoffet se ut som en ordinær ingrediens istedenfor et tilsetningsstoff.

Feil merking av tilsetningsstoffer på sluttprodukter fører til at forbruker ikke får tilstrekkelig informasjon til å ta et informert valg.

- Både de som selger tilsetningsstoffer og næringsmiddelprodusentene må kjenne regelverkets innhold og vite hvordan de sikrer at tilsetningsstoffene som brukes har riktig kvalitet, brukes i tillatte mengder og merkes korrekt. Vi forventer en bedring hos bransjen og oppfordrer dem til å samarbeide, sier Wiborg.

I 2019 skal Mattilsynet kontrollere salg og bruk av tilsetningsstoffer i kornprodukter som frokostblandinger, pasta og nudler.

Hvor trygge er tilsetningsstoffer og grenseverdier?

For å sikre at bruken av tilsetningsstoffer i mat og drikke er trygg, er det gitt detaljerte regler om hvor mye og i hvilke produkter det er tillatt å bruke de forskjellige stoffene. Grensene for hvor mye som er tillatt settes på bakgrunn av vitenskapelige risikovurderinger.

Når det europeiske mattrygghetsorganet EFSA beregner mulig inntak av tilsetningsstoffer så tar de utgangspunkt i den maksimale mengden som er tillatt i forskjellige matvarer. I tillegg tar de hensyn til at forbrukeren kan spise mye av disse matvarene hver dag. På den måten sikrer vi trygge nivåer av tilsetningsstoffer, også for de som spiser store mengder matvarer der tilsetningsstoffer brukes.

Se sammendraget og rapporten: Tilsetningsstoffer i næringsmidler 2017-2018