Undersøkelser av kvikksølv i blåkveite - folk flest kan fortsatt spise blåkveite

Folk flest kan fortsatt spise blåkveite uten å bekymre seg for høye konsentrasjoner av kvikksølv. Det er Mattilsynets konklusjon etter at det ble gjennomført omfattende prøvefiske og analyser av 320 blåkveiter fanget i området Lofoten til Øst-Finnmark i 2006. Mattilsynet minner om at gravide og ammende ikke bør spise blåkveite over tre kilo.

En blåkveite

 Foto: Eksportutvalget for fisk

I november 2005 registrerte Nederland blåkveite fra Barentshavet som inneholdt mer kvikksølv enn det EUs grenseverdier tillater (0,5 mg/kg). Det ble derfor foretatt prøvefiske i Barentshavet i januar 2006 for å finne ut mer om dette potensielle problemet. I tillegg ble det senere foretatt prøvefiske langs kysten fra Lofoten til Øst-Finnmark for å kartlegge forholdene også i kystnære farvann. Konklusjonene fra prøvefisket er nå klare:

Fangsten fra prøvefisket hadde et kvikksølvnivå som var innenfor de fastsatte grenseverdien for kvikksølv i blåkveite.

Også i kystnære farvann fins det noen store individer med høyere innhold enn grenseverdien.

Kvikksølv i fisk bygger seg opp over tid

Kvikksølv fins i naturen og også i fisk og sjømat. Hos fiskeslag som beiter på fisk og krepsdyr og som i tillegg blir gamle, er det kjent at det er en sammenheng mellom fiskens alder og innholdet av kvikksølv. Funn av kvikksølv i fisken er derfor normalt ikke et tegn på forurensning, men skyldes at kvikksølvet bygger seg opp i fisken over mange år. Å bestemme kvikksølvinnholdet krever analyse, men undersøkelsene utført i 2006 har vist at det er blant de største individene en finner kvikksølvinnhold over grenseverdien.

Gravide og ammende bør ikke spise blåkveite over 3 kilo

De mest sårbare gruppene for kvikksølveksponering er gravide og ammende fordi høyt inntak av kvikksølv i denne perioden kan påvirke fosteret. For å beskytte de mest sårbare gruppene, opprettholder Mattilsynet advaselen om at gravide og ammende ikke bør spise blåkveite som veier over tre kilo.